1397/07/01
نظر سنجی

بازدید کننده گرامی با سلام

به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی و ارائه خدمات مطلوب تر به شما عزیزان خواهشمند است نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات خود را در خصوص موارد زیر واقع بینانه و به دور از هرگونه احساس گرایی مرقوم بفرمائید تا بتوانیم خدمت بهتری در این راستا به شما ارائه نمائیم .