1397/01/03

نرم افزار تعمیر و نگهداری مبتکران صنعت

 امکانات:

 • تعریف پرسنل شرکت و ارائه نام کاربری و رمز عبور جهت استفاده ار نرم افزار.
 • تعریف سطوح مختلف دسترسی.
 • اختصاص سطوح دسترسی به پرسنل.
 • تعریف مشتریان با مشخصات کامل.
 • اختصاص نام کاربری و کلمه عبور به مشتریان جهت استفاده ار وب سایت و مشاهده گزارشات.
 • تعریف گروه های دستگاه ها.
 • تعریف دستگاه های هر گروه و تجهیزات.
 • تعریف قطعات مختلف هر دستگاه.
 • تعریف دستور کار تعویض، تعمیر و سرویس قطعات و دستگاه ها.
 • تعریف بازدید ها بصورت روزانه، هفتگی، ماهانه و هر دوره ای که شما نیاز دارید بصورت کاملا پویا.
 • تعریف پروژه ها.
 • مشخص نمودن دستگاه های هر پروژه.
 • اختصاص پروژه به مشتریان.
 • بررسی اتوماتیک پروژه ها جهت صدور چک لیست بازدید و ارائه به پرسنل جهت مراجعه و انجام بازدید(بصورت روزانه).
 • صدور چک لیست تعویض یا سرویس قطعات همراه با دستور کار یا بدون دستور کار.
 • ثبت بازدید ها و مقادیر دستگاه ها.
 • امکان مشخص نمودن وضعیت دستگاه ها در فصول مختلف سال(خاموش/روشن)(فعال/غیر فعال).
 • ثبت تعویض یا تعمیر دستگاه ها و قطعات.
 • تعریف کنتور ها و قبوض انرژی های مصرفی هر پروژه .
 • ثبت مقادیر کنتورها و قبوض در تاریخ های مختلف.
 • گزارش پروژه ها.
 • گزارش بازدیدهای ثبت شده.
 • گزارش تعمیر و تعویض دستگاه ها.
 • گزارش دستگاه های هر پروژه.
 • گزارش مقادیر دستگاه ها بصورت لیست و نموداری(مقایسه ای/دوره ای).
 • بررسی نوسانات دستگاه ها و قطعات در دوره های مختلف
 • گزارش کنتورها و قبوض و مقادیر آنها.
 • گزارش میزان مصرف انرژی بصورت دوره ای(روزانه، هفته ای و ماهانه، نقطه به نقطه و ...) مانند آب، برق و گاز و ...
 • امکان ارسال اطلاعات به وب سایت جهت مشاهده مشتریان.
 • امکان انتخاب پروژه ای دلخواه جهت ارسال به وب سایت.
 • ارائه گزاشات بازدیدها، تعوض و تعمیر و ... روی وب سایت.
 • امکان ارسال اطلاعات از شعبات به مرکز.
 • تحت شبکه.
 • کاربری آسان و ظاهری زیبا.