1397/07/01

زیر سامانه پورتال میهمان

امکانات بخش اختصاصی پورتال شاهوار - مختص میهمان:

  • ورود به شعبه مورد نظر خود
  • ثبت نام در آزمونهای تعیین سطح
  • ثبت نام در آزمون های آزاد پایان دوره
  • امکان پرداخت آنلاین هزینه آزمون.

ورود آزمايشي به پورتال نرم افزار شاهوار

کد ملي: 0123456789

رمز: 1234