1397/07/01

زیر سامانه پورتال مدیریت و کاربران

ورود مدیریت به پورتال نرم افزار مدیریت آموزشگاه شاهوار

مدیریت و کاربران می توانند با نام کاربری و رمز وارد پورتال شده و تنظیمات و گزارشات نرم افزار را روی پورتال استخراج نمایند

مدیر پورتال می تواند تنظیمات مورد نیاز ثبت نام قطعی و همچنین تنظیمات مورد نیاز ثبت نام در آزمون های آزاد و تعیین سطح را انجام دهد

ثبت نام در سامانه می تواند بازه زمانی، بررسی پیش نیاز ها و همچنین بررسی وضعیت قبولی هنرآموز را چک نموده و اجازه ثبت نام در ترم های خاص را دارا باشد.

پورتال اینترنتی شاهوار چند شعبه ای بوده و برخی از گزارشات را می توان به صورت متمرکز از چند شعبه استخراج نمود

 

ورود آزمايشي به پورتال نرم افزار شاهوار

کد ملي: 0123456789

رمز: 1234