1397/07/01

زیر سامانه خرید و فروش اقلام آموزشی

مدیریت خرید و فروش اقلام آموزشی به صورت ثبت دستی و اتوماتیک

  • امکان تعریف کلیه اجناس و کالاها همراه با بارکد جهت تسریع در امر خرید و فروش
  • امکان ثبت کلیه خریدهای انجام شده و ارائه فاکتور خرید.
  • امکان ثبت فروش اجناس و کالاها به هنرآموزان یا متفرقه و صدور فاکتور فروش.
  • امکان فروش و ثبت دستی به افراد متفرقه و هنرآموزان
  • امکان فروش اتوماتیک اقلام آموزشی هنگام ثبت نام با تیک زدن اقلام

استخراج گزارش خرید و فروش و موجودی کالاها

دانلود نسخه آزمایشی نرم افزار مدیریت آموزشگاه شاهوار