1397/07/01

خروجی پیشرفته مایکروسافت ورد

Export to Microsoft Word

امکان منحصر بفردي به نرم افزار شاهوار افزوده شده که دست کاربر را براي طراحي فرم هاي مختلف باز نموده است، از قبيل کارت هنرآموزي، کارت پرسنلي ، پرونده اختصاصي و دفترچه ثبت نام، کارت ثبت نام، قرارداد اساتيد، کارنامه، گواهينامه و Certificate، نامه هاي اداري، تقدير نامه، نامه انجمن اولياء و مربيان و هر آنچه که شما نياز داشته باشيد

کاربر می تواند الگوی خود را در نرم افزار Microsoft Word طراحی نموده و این الگو را به نرم افزار معرفی نماید سپس نرم افزار تمام شناسه های فایل الگو را تشخیص داده و در فرم های مختلف اطلاعاتی را که قابل انتقال به فایل word است را نمایش خواهد داد. کاربر در فرم مربوطه شناسه های نظیر به نظیر را یک بار برای این فایل الگو مشخص و ثبت می نماید و بارها می توان با یک کلیک از آن استفاده نماید.

معرفی الگو به نرم افزار

نمونه خروجی نرم افزار - بصورت گروهی یا تکی

نمونه گواهینامه یا Certificate

خروجی نرم افزار

قابلیت طراحی کارت و گواهینامه بصورت کاملا لاتین و یا تلفیقی از فارسی و لاتین نیز وجود دارد. تمامی اطلاعات بصورت لاتین و تاریخ ها نیز بصورت میلادی در اختیار کاربر وجود دارد

نمونه خروجی کارت ثبت نام

دانلود نسخه آزمایشی نرم افزار مدیریت آموزشگاه شاهوار