1397/07/01
نرم افزار جامع حسابداری مبتکران صنعت نسخه 2.0       بازگشت

نرم افزار حسابداری مبتکران صنعت

تعاریف:

 • معرفی دوره های مالی متعدد در هر شرکت
 • امکان معرفی و نگهداری اطلاعات مالی شرکت های متعدد به صورت مستقل
 • معرفی کالاها و گروه بندی آنها به صورت درختی
 • نگهداری مشخصات متنوع برای کالا از قبیل نام، بارکد، واحد اصلی و انواع بسته بندی و ...
 • تعریف انواع بسته بندی و واحدهای کالا
 • تعریف انواع خدمات و سرویس های ارائه شده دلخواه
 • معرفی خریداران و طرفین حساب به تعداد دلخواه و گروه بندی آنها به صورت درختی
 • تعریف بانک ها و صندوق ها
 • تعریف حسابهای مالی لازم جهت صدور اسناد مالی (اسناد دریافتنی و پرداختنی و سایر موارد)
 • صدور فاکتورهای خرید، فروش و درخواست ها و پیش فاکتور با سریالهای متعدد
 • امکان وارد کردن تخفیفات بصورت کلی یا سطر به سطر
 • تعریف درخواست مشتری و تایید آن به صورت پیش فاکتور و امکان صدور فاکتور فروش با استفاده از اطلاعات پیش فاکتور مقایسه تطبیقی فاکتورهای فروش با پیش فاکتورها
 • جستجوی سریع کالا هنگام ورود سطرهای فاکتور براساس بخشی از کد و یا نام کالا
 • دریافت و پرداخت به صورت ترکیببی از نقد و چک و صدور رسید دریافت و پرداخت
 • دفتر اسناد دریافتنی و پرداختنی شامل کلیه موارد و یا اقلام باز
 • ثبت چک های دریافتی و پرداختی، اصلاح یا حذف آنها
 • امکان واریز وجه نقد به حساب بانک
 • امکان صدور اسناد دریافت و پرداخت نقدی و همچنین صدور هزینه هاو شارژ صندوق
 • امکان جستجو و گزینش روی کلیه اسناد دریافتنی و پرداختنی
 • نمایش اسناد سررسید شده اسناد پرداختنی و دریافتنی
 • امکان فهرست نمودن اسناد میز کار شامل قرار های ملاقات، انجام وظایف و یادداشت ها و همچنین تعریف اولویت بندی آنها و در نظر گرفتن اعلام هشدار در زمان دلخواه
 • امکان استفاده از جستجو و گزینش در کلیه فرمها و گزارشها
 • تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات و نگهداری آرشیو و سوابق کامل و همچنین بازیابی آنها در صورت نیاز
 • امکان تعریف گروه های کاربری برای کاربران و همچنین تنظیم سطوح دسترسی به صورت درختی برای هر کدام از گروه ها به طور مجزا

----------------------------------------------------------------------------------

گزارشات متنی:

 • چاپ فاکتور با فرمت استاندارد و نمایش تخفیفات کلی و سطر به سطر کالاها
 • گزارش ریز عملیات فاکتورها در هر مقطع زمانی دلخواه (مشتمل بر اطلاعات کلی فاکتور ها)
 • گزارش ريالی خرد مشتریان
 • گزارش خرید مشتریان براساس کد محصول
 • گزارش فروش محصول براساس ريال
 • گزارش فروش محصول به تفکیک بسته بندی
 • گزارش نقدینگی در تاریخ معین شامل موجودی نقد و اسناد دریافتنی و پرداختنی به تفکیک وضعیت
 • گزارش موجودی صندوق در تاریخ مشخص به تفکیک نقد و چک
 • گزارش ریز دریافتها و پرداختها ی انجام شده با طرف حساب مشخص
 • گزارش کلیه چک های دریافتی و پرداختی در تاریخ مشخص
 • گزارش چک های سررسید شده در بازه تاریخی مشخص
 • گزارش وضعیت مالی طرفین حساب با اعلام مانده بدهکار یا بستانکار
 • گزارشات نموداری مدیریتی و ...


گزارشات گرافی:

 • گزارش نموداری ريالی خرید مشتریان
 • گزارش نموداری فروش محصولات به صورت مقایسه ای
 • گزارش مقایسه ای وضعیت مالی طرفین حساب
 • گزارشات نموداری اسناد صندوق و حسابهای بانکی

گزارشات نموداری مدیریتی و ...

 

دانلود نسخه آزمایشی نرم حسابداری مبتکران صنعت