1397/07/01

زیر سامانه پورتال اساتید

 امکانات بخش اختصاصی پورتال شاهوار - مختص اساتید:


  • مشاهده اطلاعات پرونده
  • مشاهده دوره ها و کلاس های خود
  • مشاهده جلسات کلاس ها و وضعیت جلسات
  • مشاهده مبالغ دریافتی هر دوره
  • مشاهده لیست هنرآموزان هر کلاس
  • امکان ثبت نمرات هر دوره و کلاس
  • امکان ارسال پیام به هنرآموزان کلاس
  • امکان ارسال پیام به مدیریت
  • مشاهده آمار کلی ساعات و جلسات برگزار شده دوره ها
  • و...

ورود آزمايشي به پورتال نرم افزار شاهوار

کد ملي: 0123456789

رمز: 1234