1397/07/01
پرسش و پاسخ

چگونگی فعال سازی برنامه

 نرم افزار های مبتکران صنعت همگی از قفل سخت افزاری استفاده می کنند و بسته نرم افزار به همراه قفل سخت افزاری برای شما ارسال خواهد شد.

نرم افزار های آموزشی شاهوار محدودیت تا چه تعداد کارآموز را میتوان وارد کرد؟

نسخه های دمو و آزمایشی نرم افزار شاهوار محدود به 20 هنررآموز می باشد و کلیه امکانات نرم افزار محدودیت ندارد.

رمز ورود به نسحه 4 نرم افزار آموزشی شاهوار چیست؟

 رمز ورود به نسخه 4.0 دموی شاهوار "admin" می باشد.

برای فعال سازی نرم افزار در ابتدا این پیام را می دهد سیستم قادر به ارتباط با بانک اطلاعاتی نمی باشد

 جهت تنظیم رشته ارتباطی نرم افزار و ارتباط با پایگاه داده مراحل زیر را انجام دهید:

1. ابتدا نرم افزار شاهوار را ببندید.

2. به پوشه محل نصب نرم افزار مراجعه نمائید.

3. فایل AppConfig.exe را اجرا نمائید.

4. سپس دکمه "..." را زده و در فرم کوچک باز شده دکمه "Build.."  را بزنید.

5. در فرم باز شده در تب Connection تنظیمات ارتباط با پایگاه داده را انجام دهید.

7. چنانچه با تنظیمات مرحله 6 ارتباط برقرار نشد تنظیمات زیر را آزمایش نمائید.

9. سپس فرم ها را "ok" نمائید و در نهایت تنظیمات را ذخیره نموده و نرم افزار را اجرا نمائید.